Dijagnostika


DETALJAN KLINI?KI PREGLED

U našoj ambulanti vršimo detaljan klini?ki pregled koji obuhvata slede?e:

-detaljan pregled kože i dla?nog pokriva?a
-pregled plu?a(auskultacijom)
-pregled rada srca(auskultacijom)
-pregled usne duplje
-merenje telesne temperature


ULTRAZVU?NA DIJAGNOSTIKA

Ukoliko je neophodno,vršimo ultrazvu?nu dijagnostiku unutrašnjih organa i ultrazvu?nu dijagnostiku graviditeta.


BRZI TESTOVI

Brzi testovi omogu?uju brzu dijagnozu u realnom vremenu-rezultati za 5-10 minuta.Posedujemo kompletnu paletu brzih testova.


LABORATORIJSKA ANALIZA

Sve vrste laboratorijskih analiza krvi,fecesa,punktata,mleka.Kod nas možete izvršiti laboratorijsku analizu brisa kože,uha,oka,kao i vaginalni bris.


DERMATOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Metodom skarifikacije mogu?a je brza dijagnostika pojedinih gljivi?nih oboljenja,kao i oboljenja izazvana demodeksom i šugarcem.aMetoda je bezbolna i brza,tako da ne ostavlja traumu Vašem ljubimcu.