Vakcinacija protiv štenećaka

Petovalentna vakcina protiv štene?aka i još ?etiri bolesti.
Preporu?uje se vakcinacija štenadi sa 50 dana starosti, a revakcina nakon 20-30 dana.

Popust za ve?i broj štenadi-legla.

Vakcinacija protiv štene?aka 1000 dinara.

Za više informacija i vakcinaciju pozovite 018 220 111