Kastracija je hirurško uklanjanje testisa.Kastracija se izvodi u opštoj anesteziji, tako da je za ma?ora potpuno bezbolna i traje vrlo kratko.

Ma?or koji nije kastriran ?esto luta u potrazi za ženkom, tu?e se sa drugim ma?orima u okviru borbe za teritoriju, zbog ?ega se vra?a vrlo ?esto sav izujedan. Obzirom da su to ujedne rane, koje su od zuba zaprljane, duboke i sa malim otvorom, one zagnoje, na tom mestu razvije se apsces,pa ga je potrebno voditi kod veterinara.
Treba napomenuti, da postoje dve virusne bolesti ma?aka, ?iji je naj?eš?i put prenošenja upravo preko ujednih rana. To su virusna ma?e?a imunodeficijencija (FIV) i ma?ija leukemija. Obe bolesti su neizle?ive.

Polno zreo ma?ak ima potrebu da ozna?i da je vaša ku?a i njegova teritorija, pa “obeležava” zavese, tepihe i ?oškove po stanu sa po par kapi mokra?e, koja je neprijatnog mirisa. Ma?or koji je kastriran to ne radi.

Kastrirani ma?or,gubi seksualne nagone i zadovoljan je u ku?i.
Savetuje da se ma?ori kastiraju u uzrastu od 6-9 meseci,a ne postoji gornji starosni limit da bi se uradila kastracija.
Temperament ma?ora ostaje nepromenjen, želja za druženjem se ?ak i poja?ava.

Za više informacija pozovite 018 220 111

Veterinarska ambulanta Vet Medica Niš