Instikti vašeg ljubimca teraju da neumereno jede, a ponekad ni najintenzivnija fizi?ka aktivnost nije dovoljna da telesnu težinu održi na optimalnom nivou. Umesto prirodne ravnoteže, ovde su vlasnici odgovorni za limitiranje koli?ine hrane, a samim tim i stanja našeg ljubimca.

Problemi sa prekomernom težinom u najve?em broju slu?ajeva proizvod su nedisciplinovanosti vlasnika ku?nih ljubimaca.

Sli?na je situacija i sa ma?kama. Iako ma?ka nije sklona prežderavanju, u prirodi bi trošila ogromnu energiju za ulov dnevne koli?ine hrane. Jela bi ?esto i po malo, ali nikada previše.

Posledice gojaznosti su:

  • problemi sa srcem
  • optere?enje koštano zglobnog sistema
  • problemi sa disajnim organima
  • problemi sa kožom

Za više informacija pozovite 018 220 111

Veterinarska ambulanta Vet Medica Niš